Vi elsker eksperter!

Likes og livet: Sociale mediers indflydelse på unge

Episode Summary

Hvordan kommunikerer unge på sociale medier? Hvilken effekt har den digitale kommunikation på unges sociale fællesskaber og dynamikker? Er det faktisk sådan, at unges identitet er afhængig af deres tilstedeværelse på sociale medier? I dette afsnit af Vi elsker eksperter! dykker vi ned i unges færden, vaner og identitet på sociale medier. Johanne Kirkeby, ph.d.-stipendiat på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet, gør dig klogere på, hvordan det virtuelle liv spiller en stor rolle i dag, og hvordan sociale og digitale medier kan gå hen og blive både kulturel og social kapital. Johannes anbefalinger til dig, der gerne vil vide mere om mediekommunikation: - Podcast: Cybernauterne. - Frederik forklarer internettet, Zetland. - Sociale medier og sprog af Andreas Candefors Stæhr og Kristine Køhler Mortensen, 2018.

Episode Transcription

# 11 Vi elsker eksperter!

Likes og livet: Sociale mediers indflydelse på unge

00:09 - 00:22 Cathrine Pape, vært

Sociale medier har overtaget verden. Ungdommen og resten af os kommunikerer nærmest primært via skærme og danner digitale fællesskaber via apps. Men hvilken betydning har alt den digitale kommunikation på de unges hverdag? Og hvordan påvirker det den måde, de forstår sociale dynamikker på? Og i virkeligheden også deres egen identitet? Mit navn er Cathrine Pape, og du lytter til Vi elsker eksperter!

00:36 - 00:45 Cathrine Pape, vært

”Det er en helt anden verden inde på din fucking telefon” er den foreløbige titel på dagens gæsts ph.d. Hun forsker nemlig primært i sprog og sociale medier, digitale fællesskaber, sprog blandt gymnasieelever og meget mere. Johanne Kirkeby, du er ph.d.-stipendiat på Københavns Universitet her på Engerom. Velkommen til. 

00:45 Johanne Kirkeby, ekspert

Tak.

00:57 - 01:08 Cathrine Pape, vært

Og jeg synes, vi skal starte med at vende det her begreb, der hedder mediekommunikation, som ligesom er den overordnede ramme, vi skal snakke om. Hvad dækker det begreb egentlig? 

01:08 - 01:30 Johanne Kirkeby, ekspert

Ja, altså. Og nu bliver det allerede meget forskeragtigt, men det dækker jo lidt over alt og intet. Altså det er både ligesom... Nogen ser på kommunikation på digitale medier eller på medierne. Nogen ser på kommunikation med medierne. Kommunikation gennem medierne. Du kan egentlig bare tage en hvilken som helst præposition, og så proppe den derind, og så er der nogen, der ser på det. 

01:31 - 01:42 Cathrine Pape, vært

Okay, spændende. Og du beskæftiger dig jo primært i samspillet mellem sprog og sociale medier. Kommunikerer vi anderledes på sociale medier? 

01:42 - 02:39 Johanne Kirkeby, ekspert

Altså i virkeligheden, så er det svært sådan at sige, at man kommunikerer anderledes end fordi anderledes end hvad? Vi kan jo nærmest ikke rigtig skille det ad længere. I hvert fald hvis vi sådan spreder det lidt ud og siger digitale medier. Altså alt, der hedder noget digitalt.

Det jeg har oplevet ude i gymnasieskolen, når jeg har været ude og samle data og kigge på, hvad de unge mennesker egentlig foretager sig, så er det jo ikke sådan, som det plejer at være, at man er offline, og så tænder man en computer derhjemme i et meget bestemt hjørne, og så er man online. Det er ikke sådan en adskilt ting. Ofte så sker kommunikationen sådan lidt flydende. Det kan være, at man er i gang med en samtale, og så skal man lige noget, men så fortsætter man samtalen på Messenger. Eller det kan være, at man er i gang med en samtale på Messenger, og så sender man en snap på Snapchat, og så flyder samtalen derovre. Eller det kan være, at man er i gang med en samtale, og man imens er i gang med at scrolle noget, og så viser man sin skærm, og så bliver det, man scroller, pludselig en del af den samtale.

02:40 - 03:02 Cathrine Pape, vært

Så er det meget mere socialt accepteret at gøre skærmen til en del af fællesskabet? Eller hvordan? Jeg synes, det lyder virkelig uhøfligt. Altså, hvis der er nogen, der bare kigger på en skærm, som jeg ikke er en del af. Men det er de så alligevel. Fordi det ligesom er en sidestillet måde at kommunikere på, eller hvordan? 

03:03 - 03:59 Johanne Kirkeby, ekspert

Ja, altså, det er selvfølgelig meget forskelligt, alt efter, hvilken vennegruppe man lige sidder i. Men jeg kan helt klart se, når jeg tænker på, hvordan jeg, som gammel person, kommunikerer med mine venner, der vil jeg helt klart synes, at det var virkelig uhøfligt, den måde, eller det, jeg har set mange unge gøre. Men så er der også vennegrupper, hvor det ikke er en del af det. Altså, der er nogle vennegrupper, der er rimelig offline.

Når jeg har interviewet de unge om deres online-adfærd, så har det typisk været vennegrupper, jeg har haft ude. Og nogle af dem, de ser sådan lidt ned på det og siger, ej, jeg synes, det er så uhøfligt. Så er de ligesom blevet enige om, at i vores fællesskab, så skal skærmen ikke være der. Og så er der andre vennegrupper, hvor skærmen hele tiden er der, og man kan høre flere TikTok-spil på samme tid. Og der kan jeg jo se, at det er okay for dem. Jeg bliver selv super stresset. Men jeg kan bare se, at det er ligesom en del af måden, den vennegruppe, de har besluttet sig for.

04:00 - 04:21 Cathrine Pape, vært

Okay, interessant, at det ligesom kommer an på det sociale fællesskab, men ligesom er en del af. Og det kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt mere om. Altså fordi, hvordan påvirker det så egentlig, afhængig af, hvilken slags fællesskab man ligesom er en del af, hvordan påvirker det dem selv, deres fællesskab, og måske også deres identitet?

04:22 - 05:14 Johanne Kirkeby, ekspert

Ja, altså på en eller anden måde, så har jeg ikke snakket med nogen vennegrupper, der ikke på en eller anden måde havde en holdning til det digitale. Så man kan sige, jeg synes, det ville være overdrevet at sige, at alle vennegrupper er ekstremt digitale. Det er de jo ikke. Men jeg har ikke snakket med en vennegruppe, hvor de ikke havde taget stilling til det. Så den offline vennegruppe har jo også taget stilling til, at det er de normer, vi har. Og så er der andre vennegrupper, hvor det direkte bliver måden, man er med i vennegruppen.

Jeg kan huske, der var en teenager på et tidspunkt, der sagde, at han havde slettet TikTok, og så kunne han ikke være med i samtalen længere, så han blev nødt til at downloade TikTok igen. Så der er nogle arenaer, hvor hvis ikke du kan forstå referencerne, så giver samtalen simpelthen ikke mening.

 

05:15 - 05:28 Cathrine Pape, vært

Altså så TikTok måske især ender op med at blive en form for social kapital eller kulturel kapital? 

05:28 Johanne Kirkeby, ekspert

Ja, vi skal måske lige få termerne på plads.

05:30 - 05:32 Cathrine Pape, vært

Ja, kan du fortælle lidt om det? 

05:33 - 06:16 Johanne Kirkeby, ekspert

Ja. Altså det her med kapital, det er jo sådan et godt gammeldags Bourdieu udtryk, som mange har arbejdet med, dengang man gik i gymnasiet. Men det bliver faktisk super relevant her.

Så der er økonomisk kapital, social kapital og kulturel kapital. Så den økonomiske, det er selvfølgelig, hvor mange penge har du, eller hvor mange penge har din familie. Den kulturelle kapital, det er det her med at have set de rigtige film, have den rigtige smag, have set de rigtige ting. Og så er der den sociale kapital, som er, hvem kender man, hvem har man i sit netværk. Og det hænger selvfølgelig sammen, fordi hvis du ikke kan være med i samtalen, og du skal have noget bestemt kulturelt kapital for at være med i samtalen, og kende de rigtige referencer, så er du ikke med i samtalen, og det går ud over din sociale kapital. Så det hænger ligesom sammen.

06:17 - 06:35 Cathrine Pape, vært

Okay, interessant. Og der kan man godt snakke om, at sociale medier virkelig spiller en stor rolle for især den sociale kapital, afhængig af dit fællesskab. Hvordan tror du, det påvirker de unges selvforståelse? Du siger, de reflekterer rigtig meget over det. 

06:36 - 07:27 Johanne Kirkeby, ekspert

Ja, i hvert fald når man spørger dem. Jeg kan selvfølgelig ikke sige, om de allerede havde alle de her meget skarpe holdninger til online, men det er meget nemt at få dem i tale om det. Jeg tænker også, det er noget, de har oplevet i deres opvækst, at deres forældre har bedt dem om at tage stilling til det på forskellige måder. 

Men der er helt klart nogle unge mennesker, hvor det at være online direkte, er en måde, de definerer sig selv. Altså, der er sådan den her online-identitet. Da jeg var yngre, så var der også nogen, der var meget online. Jeg var en af dem. Det er nok derfor, jeg forsker i sådan noget her. Men vi var sådan lidt sjældne, eller vi var lidt nørdede og mærkelige. Men jeg kan godt se, at det her med at være online, og sige, at man er meget online, det er ikke rigtig pinligt længere. I hvert fald der, hvor jeg var, og der, hvor jeg var observeret, der var det ligesom en ret naturlig ting, og det var noget, der kunne give noget prestige hos nogen. Men hos andre selvfølgelig ikke.

07:28 - 07:51 Cathrine Pape, vært

Og så er det vel også forskelligt, hvilken form for tilstedeværelse online, der giver credit. Altså, jeg tænker, afhængig af fællesskabet, så kan det være, at det giver social kapital at være meget på TikTok. Der er måske andre, der synes, at det giver social kapital at game. Kan man snakke om, at der også er forskellige fællesskaber, afhængig af tilstedeværelsen online? 

07:52 – 09:28 Johanne Kirkeby, ekspert

Ja, klart. Og det er i virkeligheden ikke noget nyt. Altså, interessefællesskaber er et term, man arbejder med, eller communities of taste. Der er rigtig mange forskellige termer, som i virkeligheden betyder noget, eller at man er sammen, fordi man har en interesse til at fælles. Og det er helt klart noget, jeg har observeret. 

Jeg observerede det også i forhold til gambling, for eksempel. Det var et ret stærkt eksempel. I en af klasserne, der var rigtig, rigtig mange af de unge mænd, der gamblede, og de satte sig ligesom sammen. Det, der var lidt interessant ved det, det var, at der var også nogle af de unge mænd, der ikke gamblede hele tiden. Så det var ligesom om, når de gamblede, så var de en del af gamblergruppen. Og når de så ikke gamblede, så kunne de sidde et andet sted og lave noget andet. Og så snakkede jeg også med en af de unge mænd, der fortalte mig, at gamblergruppen var i virkeligheden ikke bare sådan en fast ting i den her klasse. Det var også noget, når de gik ud og havde valgfag sammen med andre, så satte alle dem fra de forskellige klasser, der godt kunne lide at gamble, de satte sig sammen. Så på den måde, og det var selvfølgelig online gambling, det ved jeg ikke, om det blev tydeligt. De sad ligesom på deres computer, nogle gange, mens læreren snakkede, og online gamblede.

Og på den måde havde de ligesom den her aktivitet, som, altså du kan godt høre, det er jo lidt flydende igen. Det hele er lidt flydende. Vi kan ikke bare sige, der er den her gruppe, de er gamblerne, men der er den her aktivitet, hvor så snart man er med i den her aktivitet, så bliver man lynhurtigt en del af et fællesskab. Og det er jo selvfølgelig en del af interessen, når man er teenager, hvorfor man har lyst til at være en del af de her aktiviteter, fordi det er en nem måde at komme ind i et fællesskab, en nem måde at have noget til fælles med nogle andre. 

09:29 – 09:55 Cathrine Pape, vært

Det giver rigtig god mening, og det er også det, da vi skulle forberede os til den her podcast sammen, der startede jeg med at sige, det her med, at der var offline, og så var der online kommunikation. Og så sagde du, nej, nej, nej, nej, nej. Det hænger alt sammen, og det synes jeg er utrolig interessant. Det er jo også det, jeg startede med at sige før, at din foreløbige titel på din ph.d. er det her med ”Det er en helt anden verden inde på din fucking telefon”, som vist faktisk er fra et citat, er det rigtigt? 

09:55 Johanne Kirkeby, ekspert

Ja, det er fra et interview. 

10:01 - 10:09 Cathrine Pape, vært

Ja, kan du prøve at uddybe det lidt mere, det her med, er der en helt parallel verden, som jeg tænker, forældre og alle mulige andre er ekskluderet fra, men som i virkeligheden er sidestillet med den virkelige i situationstegn verden? 

 

 

10:10 – 10:33 Johanne Kirkeby, ekspert

Ja, altså igen, og jeg ved godt, jeg bliver ved med det her, det er så komplekst, så jeg kan ikke på sin vis sige, at ja, det er der, men jeg kan heller ikke sige, at nej, det er der ikke, for det kommer virkelig an på så meget. Vi er jo nogen ældre mennesker, der stadig er meget, altså det er ikke kun, fordi jeg forsker, at jeg sidder og følger med i, hvad der foregår online. Nogle gange snakker man om online-diskurser. 

10:33 – 10:36 Cathrine Pape, vært

Kan du prøve at uddybe lidt? Hvad er en online-diskurs?

10:37 - 12:07 Johanne Kirkeby, ekspert

Altså simpelthen hele sådan emner, som alle dem, der er meget online, eller har den her online-identitet, enten lidt eller meget, vi er ligesom med på. Nu er der den nye ting, som vi alle sammen snakker om. Og så nogle gange, så kan man for eksempel online se folk, der så tager et screenshot af nogen, for eksempel på Facebook, der kommenterer på det her, men tydeligvis ikke forstår, hvad det er, der foregår. Og så bliver man ligesom konfronteret med, at der er nogen, der ikke forstår det her. Altså der er nogen, der ikke er i den her verden. Men samtidig er vi jo alle sammen online. Altså forældre, der sidder og scroller Facebook. 

Jeg hørte nogle af de unge mennesker sige, at mine forældre, de bruger faktisk deres telefon mere, end jeg gør. De sidder hele tiden på Facebook og scroller eller sidder og spiller et eller andet spil. Så den her idé med at være online, det er måske ikke nødvendigvis, at man er mere online, end alle mulige andre. Det er, at man er de her steder, hvor man ser de rigtige ting. Der er vi igen tilbage til den der kulturelle kapital. Den her sådan lidt prestige ved at have den her online identitet, og være med på, hvad der sker de her steder. Og så sige, at dem, der bare er på Facebook, de forstår ikke, hvad vi laver. Der er en eller anden sådan idé om, og det er ikke fordi, vi er adskilt. Vi ser jo alle sammen de samme nyheder. Det er ofte de samme ting, men der er forskellige måder, vi ser det på. Og der har man en eller anden idé om, at den her identitet er anderledes. Jeg har adgang til noget, som nogle af de andre ikke har.

12:07 - 12:14 Cathrine Pape, vært

Og det er der vel også, private Snapchat-grupper. 

12:15 - 12:49 Johanne Kirkeby, ekspert

Det er rigtigt. Og det er jo så en helt anden ting. Der er selvfølgelig også alle de her private gruppechats. Og det kan så også være en adgangsbillet til at få introduceret nogle ting. Jeg kan huske, at... der var den her vennegruppe, som var meget online. Og det var deres egne ord. Det er altså ikke bare mig, der siger det.

Men de snakkede om en i deres klasse, som de godt kunne lide, men som ikke var nok på TikTok. Og de snakkede om, at de blev nødt til at introducere hende for de her ting. Og de sagde, at de ville redde hende. Altså det var deres ord, at de blev nødt til at redde hende. Så hun kunne være med på den her TikTok-diskurs og forstå de rigtige ting. 

 

 

12:49 – 13:03 Cathrine Pape, vært

Så det er virkelig store følelser, der også bliver lagt i de her sociale fællesskaber.  Det tænker jeg, at hvis man virkelig skal reddes fra at ikke være på en platform, så er det jo virkelig nogle reelle store følelser, der bliver lagt i ens tilstedeværelse.

13:02 - 13:12 Johanne Kirkeby, ekspert

Det betyder i hvert fald meget for dem, at de har den her vennegruppe. Og fordi de godt kan lide den her person, så vil de jo gerne have, at hun er med i deres vennegruppe. Men hun kan ikke være med, hvis ikke hun forstår referencerne. 

13:13 – 13: 27 Cathrine Pape, vært

Nej, det er klart. Det giver bare rigtig god mening. Jeg kunne godt tænke mig, og det er måske et lidt stort spørgsmål, men hvad tror du egentlig om fremtiden, og vores tilstedeværelse af mediekommunikation her i de unges liv? Hvordan ser du det?

13:27 - 13:30 Johanne Kirkeby, ekspert 

Jeg ved ikke, om du kender ordet cringe. Gør du det? 

13:30 – 13:33 Cathrine Pape, vært

Det gør jeg. Men du må gerne lige [uddybe] det, hvis der er nogen, der måske ikke gør.

13:35 – 14:18 Johanne Kirkeby, ekspert

Ja, altså cringe er ligesom ideen om noget, der er sådan pinligt. Cringe betyder i virkeligheden den der følelse af, at man har lyst at folde sig selv sammen i en lille bold. Det er det, cringe betyder. Så alting, der er pinligt, det får en til at cringe. Det er cringe når du siger, hvad er fremtiden af internettet, og jeg tænker, jeg er jo gammel. Ej, det er jeg ikke. Men jeg har været gymnasielærer, så jeg er allerede en del ældre end gymnasieeleverne.

Hvad end jeg tænker er fremtiden, det er sikkert allerede cringe. Altså så snart jeg er i gang med at skrive en artikel om, at noget sker, så er det jo nok i virkeligheden cringe. Altså så snart en voksen har set det og gjort det, eller så snart man ser sine forældre gøre det online, så er det jo virkelig cringe. Så jeg ved ikke, om jeg overhovedet tør. 

14:19 Cathrine Pape, vært

Nej, du tør ikke sige noget.

14:21 – 15:13 Johanne Kirkeby, ekspert

 Men jeg er i hvert fald, altså jeg vil sige, jeg har været overrasket over, hvor meget af det, jeg selv lavede, da jeg var teenager. Altså de apps, jeg brugte, da jeg var teenager. Hvor meget det faktisk er de samme. Jeg tror, det eneste, der havde ændret sig meget fra da jeg var teenager til nu, det er, at der er meget mere fokus på de her algoritmer. Altså TikTok, det er jo sådan noget med, at man bare ser noget. Du ved ikke, hvad der kommer. Du kontrollerer det ikke. Du har ikke valgt at følge de her nødvendigvis. De dukker bare op. Og det var en stor forskel fra da jeg brugte internettet.

Der fulgte man jo nogen, og så dukkede der nye op ved, at de delte nogle andres ting. Og det havde jeg aldrig kunne forudse, det skulle være attraktivt. Så jeg tror i virkeligheden ikke nødvendigvis, der kommer alle mulige nye apps. Men jeg tror, der kommer nye måder, hvor de her apps, de prøver at skille sig ud, eller prøver at kæmpe om opmærksomheden. 

15:14 – 15:26 Cathrine Pape, vært

Og hvad med de unge? Tror du, de går hen i en anden retning i forhold til, hvordan sociale medier bliver set som den her sociale kapital? Ser vi flere unge, der går offline, eller selv om man ikke må sige det på den måde?

15:26 - 15:35 Johanne Kirkeby, ekspert

Jamen det går jo lidt i bølger, fordi samtidig de her meget, meget online vennegrupper, jeg har snakket om, jeg kunne samtidig se, at de var faktisk ikke så offentlige. Normen var, at man delte ting, men det var altid på privat. Altså det var altid kun til dem, man havde valgt, der skulle se det. Så på den måde, selvom de bruger sindssygt mange timer på at være online, så betyder det ikke nødvendigvis, at de har et stort online-fodspor. Så på den måde kan vi se, at der er kommet mere, der er ikke kommet mindre internet, men der er kommet mindre offentligt-persona.

Og den tendens ser jeg ikke gå væk lige foreløbig. Altså det bliver også set på som cringe at dele meget offentligt. Det er noget, man gjorde, da man var barn, fra deres perspektiv. 

16:12 – 16:14 Cathrine Pape, vært

Ja, at man ligesom tager mere stilling til sit online-aftryk.

16:15 - 16:54 Johanne Kirkeby, ekspert

Ja. Det er ligesom kurateret. Det ord har de også selv brugt faktisk, kan jeg huske, nogle af teenagerne, at de kan godt lide at kuratere. Hvis man f.eks. kigger på Instagram, så er der jo posts og så er der stories. Og så kan man udvælge stories og lægge dem i sådan nogle kategorier. Og det jeg så var, at de slettede mange af deres posts, mange af dem. Så der var 0 posts, men så havde de de her udvalgte stories, som de så kunne kuratere.

Så på den måde, ja, man tager stilling til i hvert fald, hvad der er offentligt. Men det betyder ikke, at man ikke poster lige så mange åndssvage ting, som jeg gjorde, da jeg var teenager. Jeg havde bare ikke indset, at jeg kunne gøre det privat.

16:54 - 17:10 Cathrine Pape, vært

Nej, sejt. Der er en refleksion omkring det. Det bliver enormt spændende at se, hvor det bærer hen. Vi kunne blive ved med at snakke om det, og jeg synes, det er superspændende. Men vi er desværre et sted, hvor vi bliver nødt til at runde af.

Men jeg ved, at du har nogle anbefalinger, hvis man gerne vil vide mere om emnet. 

17:10 – 18:04 Johanne Kirkeby, ekspert

Ja. Jeg har tre anbefalinger. Den første, det er en podcast, der hedder Cybernauterne. Det er sådan en podcast om internetkultur. De gennemgår ofte sådan nogle af de her online-diskurser, som der foregår. Så kan man få lidt en forklaring på, hvad der foregår.

Så er der Zetland, der har en medarbejder, der hedder Frederik. Og han har Frederik forklarer internettet. Han tager sådan lidt nischede ting, som man ikke rigtig har hørt om. Altså jeg synes i hvert fald, mange af tingene dem har jeg ikke selv har hørt om. Og så går han virkelig ned i dybden med de her underlige ting. 

Og så noget forskning. Der er en bog, der hedder Sociale medier og sprog. Og den er rigtig god, hvis nu man tænker, at man skulle skrive en bacheloropgave om det her. Og man ikke rigtig ved, hvor man skal kigge. Så kan man få sådan lidt en indføring i nogle forskellige dele af forskningen der.

18:02 - 18:05 Cathrine Pape, vært

Fantastisk. Tusind tak fordi du ville være med i dag, Johanne. 

18:05

Selv tak. 

18:05 – 18:16 Cathrine Pape, vært

Du lyttede til Vi elsker eksperter! En podcast produceret på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet.